Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Month: April 2016


The final climactic scene from the 2006 movie ‘Days of Glory’ (original title ‘Indigènes’), the story of Algerian soldiers fighting for the French in WW2.


Një pacient i cili ka humbur kujtesën kërkon të hakmerret për vdekjen e të dashurës së tij… Të drejtat ” http://www.filma24.tv/ “


Një subjekt horror, i huazuar nga trazirat politike dhe konflikti civil që perfshiu Shqipërinë gjatë vitit 1997, është shndërruar në subjekt kinematografik prej …

Archives