Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Month: September 2013


I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)


This movie is dedicated to all the Kosovor Albanians that have to cope with a bunch of negative prejudices caused by one-sided media coverage. It does not …


AikikaiSetifis Nouar melik Welcome to Setif meliksafir@rocketmail.com.


Historia e katër të rinjëve nga Kosova që marrin rrugën ilegale që të dalin jashtë shtetit , ngatërrohen dhe mashtrohen nga personat të një rrjeti kriminal që …

Archives