Month: September 2013


I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)


This movie is dedicated to all the Kosovor Albanians that have to cope with a bunch of negative prejudices caused by one-sided media coverage. It does not …


Historia e katër të rinjëve nga Kosova që marrin rrugën ilegale që të dalin jashtë shtetit , ngatërrohen dhe mashtrohen nga personat të një rrjeti kriminal që …