Film i plotë: Ungjilli i Luka – Full movie Hd Albanian Gospel of Luke


I gjithë Ungjilli i Lukës, kapitulli i kapitullit për të dëgjuar dhe parë veprat dhe fjalët e Zotit dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht, i cili tani është ringjallur dhe i gjallë në …

 

Download Video

 

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *